Proiectare electrică și automatizări

Produsele noastre prind viață și ajung să își îndeplinească scopul pentru care au fost create prin componenta de proiectare electrică și/sau a circuitelor de alta natură (pneumatică, hidraulică) de care noi dispunem în cadrul companiei. Logica de funcționare este implementată prin echipamente industriale specifice tip „automat programabil” (PLC) sau a calculatoarelor de proces.

Echipa din cadrul departamentului electric și automatizări este implicată în toate fazele proiectelor noastre (studii, proiectare, fabricație/instalare, punere în funcțiune, training).

Începem un nou proiect împreună?

Avem soluții pentru creșterea productivității, îmbunătățirea calității produselor și soluționarea lipsei forței de muncă.