Înșurubare

Calitatea și uniformitatea produselor crește prin reducerea riscului de strângere excesivă și având întotdeauna cuplul corect, indiferent de proiect. Un robot va urma în mod constant și repetat procesele exacte și fluxurile de lucru predefinite cu abateri minime ceea ce va avea ca rezultat o producția unor repere cu calitate constantă.

Începem un nou proiect împreună?

Avem soluții pentru creșterea productivității, îmbunătățirea calității produselor și soluționarea lipsei forței de muncă.